پیوستن من و دوستان به جنبش خاموشی سبز 26 ، 27 و 28 مرداد

یک هفته پیش یک ای-میل به ما ارسال شد مبنی بر پیوستن به طرح خاموشی سبز در 26 ، 27 ، 28 مرداد ، بعد از همفکری با سایر دوستان خود ، من و قریب سیصد نفر از دوستان که تقریبا کارها را با هماهنگی هم انجام می دهیم ، پیوستن خود را به طرح خاموشی سبز 26 ، 27 ، 28 مرداد اعلام می داریم . و از امروز نسبت به آگاه کردن مردم برای سه روز جنبش خاموشی سبز اقدام خواهیم کرد ، از دوستان نیز تقاضای پیوستن و تبلیغ برای جنبش خاموشی سبز 26 ، 27 ، 28 مرداد را داریم .
—————
متن زیر از سایت خاموشی سبز

ضمن تشکر از تمامی هم وطنانی که در طرح 30 تيرماه شرکت کردند( اين طرح به دليل عدم اطلاع رسانی کافی و اينکه تعداد شرکت کنندگان در اين طرح از 3 ميليون خانواده کمتر بود اجرايي نشد ولی درسهای بزرگی گرفتيم تا اين سخن که شکست سرآغاز پيروزی است محقق گردد)

مطلب اول اينکه خاموشی شبکه برق کشور ضمن اينکه ( در صورت تحقق) پرنمادترين و قويترين حرکت 30 ساله گذشته خواهد بود، بسيار حرکت مهم و دشواری نيز مي باشد. ولي نا اميد نشده و به ما بپيونديد.

روشی که برای Black Out کردن شبکه ميبايست استفاده گردد کاهش بار و افزايش بار مطابق با يک برنامه دقيق مي باشد.

ابتدا برنامه را کامل توضيح داده و سپس به دلايل فنی در خصوص موفقيت سناريو و دفاع از طرح و مزيت اين روش نسبت به روش قبلی مي پردازم.

با توجه به اينکه در 30 تيرماه به ما ثابت شده است که حدود 500 هزار نفر نيروی فعال و همراه وجود داشته و حدود 2 ميليون نفر نيروی عادی را مي توانيم همراه نماييم ميبايست 2 طرح را در نظر بگيريم.

1) طرح برای مردم عادی که بدون ترس از ضرر، ازدست دادن چيزی، هزينه و يا شناخته شدن توسط رژيم دست به اين کار بزنند. ( منظور من کسانی است که دسترسی به ايميل و اينترنت ندارند و کسانی که از طريق ايميل یا این وبسایت خبردار مي شوند ميبايست آنها را آگاه کنند).

1-1) از مردم عادی مي خواهيم راس ساعت 9:00 شب اکثر وسايل برقی خود ( نگهداری تنها يک چراغ و تلويزيون مشکلی ندارد)را خاموش کنند( حالا اين کار ممکن است با 15 ثانيه تأخير صورت بگيرد) و راس ساعت 9:15 دقيقه مجدداً تمامی وسايل برقی خود را روشن کنند.
1-2) البته برای خاموش کردن . ميبايست تبليغ کنيم که ما به مدت 15 دقيقه و با هدف ايجاد وحدت و در اعتراض به حوادث گذشته، مرگ عزيزانمان، شکنجه زندانيان سياسی، انحراف از اصول اسلام و راه امام و جو ديکتاتوری و سلب آزادی از ملت ايران وسايل برقی خود را برای 15 دقيقه خاموش کرده( اکثر چراغها، کولر و …..) و مجدداً روشن مي نماييم اين یک اعتراض مدنی آرام می‌‌باشد.

1-3) حال هر کس مطابق عقيده ای که دارد و هزينه هايي که مي خواهد بکند وسايل برقی خود را خاموش و روشن مي نمايد.

2) سناريو برای نيروهای خود جوش( کسانی که اين ايميل را دريافت مي کنند) وهمراه که مي توان اين نيروها را سازماندهی کرد و از طريق ايميل یا وبسایت http://khsabz.org برنامه را به آنها اطلاع داد و گفت چه روشی براي روز بعد استفاده مي نماييم.

2-1) در اين طرح از همه خواسته مي شود ساعت 8:56 دقيقه ( حالا اگر 1 دقيقه هم تأخير داشتيم مهم نيست) کليه وسايل برقی( اتو، سشوار و … )را به برق زده و دقيقاً راس ساعت 9 شب همه را با هم خاموش کنيم( و يا فيوز و يا کليد ورودی برق خانه را قطع کنيم)
3-1) راس ساعت 9:15 دقيقه و 20 ثانيه مجدداً کليه وسايل برقی را به برق زده ( و يا فيوز برق را مجدداً وصل مي کنيم)در اين طرح تا ۵ ثانیه تاخیر مشکلی ندارد و تا 1 دقيقه ميبايست وسايل متصل به برق نگاه داریم.

اين برنامه ميبايست در سه روز متوالی اجرا شده به صورتی که در روز اول و دوم ايرادهای عملی و راه کارهای ديسپاچينگ را ديده و با آگاه سازی يکديگر از طريق ايميل در روز سوم روش اصلاح شده را پياده سازی کنيم.( منظور با آگاه سازی سريع کسانی است که ايميل دارند و دسترسی به اينترنت دارند از روش اصلاح شده و يا تغيير برنامه در روز سوم)

لطفاَ به همه اطلاع دهيد جهت اطلاع از تغييرات احتمالي شب 26 مرداد به سايت خاموشي به آدرس http://khsabz.org مراجعه نمايند.

روزهای در نظر گرفته شده 26 مرداد ( روز اول)، 27 مرداد ( روز دوم) و 28 مرداد ( روز سوم و سرنوشت ساز و مصادف با کودتای 28 مرداد 1332)

———–دفاع از طرح و مزيت اين روش نسبت به روش قبلی————

در اين طرح در ساعت 8:56 دقيقه به بعد بار شبکه به مقدارحداقل (500000*2000 وات برابر با 1000 مگاوات) افزايش مي يابد. پس نيروگاهها با پاسخ گاورنر خود برق درخواستی را تحويل مي دهند. ( هيچ خطا و مشکلی برای شبکه اتفاق نمي افتد)

حال در ساعت 9:00 شب شبکه ( هر خانواده حدود 10 آمپر و يا 2000 وات به صورت دائم از شبکه مي کشد) حدود 2500000* 2000 وات برابر با 5000 مگاوات برای خانواده های عادی
و برای افراد گروه فعال دارای ايميل که قبل از ساعت 9 وسايل برقی خود را به برق زده اند و حدود 20 آمپر و يا 4000 وات به صورت دائم از شبکه در حال دريافت برق مي باشند حدود 500000 * 4000 برابر با 2000 مگاوات کاهش توان ايجاد مي گردد.
در نتيجه شبکه با کاهش حداقل 7000 مگاوات بار در ساعت 9 شب ( حالا 30 ثانيه کمتر يا بيشتر مهم نيست) روبرو خواهد شد.
خود اين عمل ( بی بار نمودن شبکه) در صورت عملکرد نا صحيح ديسپاچينگ ممکن است سبب افزايش فرکانس و سرعت توربين شده و موجب قطع واحدهای ژنراتوی و Black out شبکه گردد. ( که در اين طرح فرض ما عملکرد صحيح ديسپاچينگ و عدم بروز هيچگونه اتفاقی در ساعت 9 شب مي باشد).

باقی ماندن در اين حالت باعث مي گردد که ژنراتوها مجبور به کاهش توليد خود شده و پس از 10 دقيقه بی بار و يا کم بار گردند.

حال کار اصلی شروع مي گردد .
مردم عادی ساعت 9:15 دقيقه وسايل برقی را مجدداً روشن نموده (مردم عادی با تأخير زمانی حدود 30 ثانيه و تا 1 دقيقه وسايل برقی خود را مجدداً به برق زده و چراغهای خانه را روشن مي نمايند) و راس ساعت 9:15 دقيقه و 20 ثانيه ما یعنی گروه فعالین ميبايست وارد عمل شده و با هم دقيقاً راس ساعت 9:15 دقيقه و 20 ثانيه شب تمامی وسايل برقی( اتو، سشوار و … ) را به برق زده و يا فيوز و يا کليد ورودی برق ساختمان خود را مجدداً وصل مي نماييم.

با توجه به زمان زياد مورد نظر جهت عملکرد واحدهای گازی و بخار و اينکه اصولاً ما تنها 3500 مگاوات توان واحد آبی داريم و با توجه به درخواست 7000 مگاوات در کمتر از يک دقيقه از نيروگاهها، شبکه با کمبود 3500 مگاوات توليد مواجهه مي گردد. مي گوييد چرا؟

با توجه به اينکه واحدهای بخار و گازی توليد خود را کاهش مي دهند ( چاره ای جز کاهش توليد ندارند چرا که در صورت عدم کاهش توليد، فرکانس افزايش يافته و رله های فرکانسی عمل کرده و سرعت ژنراتور زياد شده و ژنراتور آسيب مي بيند و شبکه Black Out مي گردد) در هنگامی که مردم و در ساعت 9:15 دقيقه مجدداً وسايل برقی خود را به برق زده و بار شبکه را افزايش مي دهند، تنها نيروگاههای آبی توان تأمين برق را دارند و نيروگاههای گازی و بخار هنوز در حالت کم باری قراردارند.
لذا پس از اينکه مردم بارهای خود را وارد مدار نمايند توانی جهت تأمين 2000 مگاواتی که در ساعت 9:15 دقيقه و 20 ثانيه در مدار خواهد آمد نبوده و ديسپاچينگ در بهترين حالت برای آنها ناچار به خاموشی اجباری مي گردد.

نکته مهم 1: تنها راه موفقيت اين طرح آگاهی عموم مردم در کليه مناطق تهران و ديگر شهرستانها مي باشد. فقط اکتفا به ايميل نکنيند، لطفاً تمامی بستگان، دوستان و اقدام خود را از اين طرح آگاه نماييد.

با توجه به اينکه هيچ وسيله اطلاع رسانی غير از اينترنت و اطلاع رسانی از طريق تلفن شهری، پخش اعلاميه های کوچک و صحبت با اشخاص در تاکسی و مراکز عمومی نداريم: ميبايست عجله کنيم ما نيازمند همکاری حداقل 3 ميليون خانواده در ايران مي باشيم

مزيت اين روش نسبت به روش قبلی در 30 تيرماه
1) وابسته به صدا و سيما نيست و اخبار نيست و مردم با ساعتهای عادی خود حتی با 30 ثانيه تأخير نيز مي توانند در اين طرح شرکت کنند. ( در روز 30 تيرماه صدا و سيما اخبار را با تأخير پخش کرد و در بعضی شهرستانها چند ثانيه اول اخبار را نشان ندادند)
2) ديسپاچينگ با خارج و وارد کردن بارهای صنعتی نمی تواند اين طرح را خنثی کند چون قبل از اين باعث شده ايم تعدادی از نيروگاههای گازی، بخار و سيکل ترکيبی به توان حداقل خود بروند و برگشت آنها به حالت قبلی زمان زيادی مي طلبد.
3) اين طرح در بين مردم عادی قابل گسترس مي باشد و نسبت به طرح قبلی که از آنها مي خواستيم اتوهای خود را به برق بزنند ابهام کمتری دارد.
4) مردم می توانند هم اين طرح را اجرا کنند و هم فيلم مورد علاقه خودشان را دنبال کنند. اين طرح منافاتی با زندگی روزمره آنها ندارد.
5) هزينه اين طرح برای مردم عادی بسيار کم مي باشد به نحوی که ترس از سوختن وسايل منزل در آنها تقويت نمي گردد.
6) با توجه به اينکه اين طرح در سه روز انجام مي گردد، امکان جبران اشتباه و خطای طرح و عملکرد بهتر در روزهای آينده وجود دارد به نحوی که در صورت عدم موفقيت در روز اول، مي توان به سرعت طرح را در روزهای آينده تصحيح کرد.
7) با توجه به برگزاری طرح در سه روز متوالی، عملکرد اين طرح غير از Black out کردن شبکه ، جنبه اعتصاب نيز داشته و برون کرد تبليغاتی زيادی دارد.
8) با توجه به اينکه تجهيزات شبکه فرسوده است، احتمال زياد عملکرد طرح در روز اول و دوم باعث بروز ايراد در بعضی از تجهيزات کنترل فرکانس شده و مطمئناً در روز سوم توانايي شبکه در مانور و جبران توان ضعيف تر مي باشد.

9) با برگزاری طرح در روز اول چه طرح موفق و چه طرح ناموفق باشد، اخبار اجرای اين طرح از طريق حداقل رسانه های خارجی و سايتها منتشر شده و در روزهای آتی نفرات بيشتری که اطلاع ندارند به طرح مي پيوندد. حال اينکه که اجرای ناقص طرح در روز اول و قطع قسمتی از شبکه ( حتی کوچک) باعث ايجاد فضای تبليغاتی زياد و ملحق شدن تعداد بسيار زيادی از مردم به طرح مي گردد.

10) مهمترين حسن اين طرح ايجاد وحدت ملی و فرياد سکوت حق طلبی ايرانيان مي باشد

پس مجدداً به ياری سبز همه ايرانيان (دارای هر اعتقاد و گرايش سياسی) نيازمنديم.

نکته مهم 2: حتی اگر اين هدف ثانویه طرح به نتيجه 100 درصد دلخواه هم نرسد (که می رسد) باز موجب اتحاد همه شده و هيچ حکومتی نخواهد توانست بر مردمی که با يکديگر متحد شده اند ظلم نمايد.

هدف اولیه این طرح همان همبستگی است و نشان دادن عظمت جمعیت معترضین به تقلب برنامه ریزی شده کودتاچیان و محکوم کردن اعمال خشونت در حوادث پس از انتخابات. در واقع این بهترین شکل یک رفراندم آزاد در شرایط کنونیست. همه در این همه پرسی شرکت کنید و دیگران را به شرکت در آن تشویق کنید.

Advertisements

3 پاسخ to “پیوستن من و دوستان به جنبش خاموشی سبز 26 ، 27 و 28 مرداد”

 1. raha Says:

  salam

  man raha hastam

  site
  http://khsabz.org
  ra daram edare mikonam

  lotfan be ma bepeyvandid

  ma niaz ke komake hame va aghah sazi darim

  montazere emailet hastam

  thx
  raha

 2. javad Says:

  آقا یه پیشنهاد همین الان بابک داد داد….
  لطفا شما هم برسیش کنیدو اطلاع رسانی کنید.
  سه روزی که ایام فاطمیس و مراسمای ا.ن هم هست مردم همه سیاه بپوشنو نوارقرآن بزارن….

 3. آشنا Says:

  سلام
  من پیشنهاد میکنم که آخر سریالهای پرطرفدار طرح رو اجرا کنیم. این کار چند تا حسن داره: 1-همه واقعا سر یک ساعت این کار رو انجام میدن 2-صدا و سیما نمیتونه خرابش کنه. مثلا دفعه قبل سریال جومونگ رو کش داد تا 9 رد شه تازه دینگ دینگ اخبار رو هم پخش نکرد 3-خیلیها اون شب، آخر سریال جومونگ این کار رو کردن که فایده ای نداشت 4- حتی اونایی که تو طرح نیستند ناخودآگاه کمک می کنن (بوسیله شوک برقی دستشویی! از متخصصا بپرسین بهتون میگن چیه) 5-صدا و سیما حتی از سریالهای خودش هم وحشت می کنه و پشیمون میشه 5-هماهنگیش خیلی راحتتره.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: